Kotoura-San

Kotoura-San Episode 12 - The Things I Want to Tell You
Kotoura-San Episode 11 - Stand By Me
Kotoura-San Episode 10 - But You're Not Here
Kotoura-San Episode 9 - Everyone is Around Me
Kotoura-San Episode 8 - It's Not a Date
Kotoura-San Episode 7 - In This World, I...
Kotoura-San Episode 6 - Summer Vacation!
Kotoura-San Episode 5 - School Paradise?
Kotoura-San Episode 4 - Changing World
Kotoura-San Episode 3 - So Happy, So Fun
Kotoura-San Episode 2 - The First......
Kotoura-San Episode 1 - Kotoura-san and Manabe-kun
Login Signup Full Site